iMunis eDeska

Obecní úřad Ohrobec

Úřední deska – Stav k 21. 6. 2018 17:41:20

Nalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 20.6.2018 10:41:40

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (nemá) Oznámení Hlavní město Praha 4.6.2018 16.7.2018 4.6.2018 dokument PDF (584 kB)
Veřejná vyhláška - Metropolitního plánu - Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl.m.Prahy (nemá) Oznámení Hlavní město Praha 11.6.2018 27.7.2018 11.6.2018 dokument PDF (596 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (nemá) Oznámení Hlavní město Praha 23.5.2018 2.7.2018 23.5.2018 dokument PDF (584 kB)
Rozhodnutí o odvolání SZ 033786/2018/KUSK/ Oznámení KÚ Stř. kraje 20.6.2018 9.7.2018 20.6.2018 dokument PDF (1 MB)
Závěrečný účet obce Ohrobec za rok 2016 (nemá) Rozp. a hosp. obce Obec Ohrobec 31.5.2017 30.6.2018 23.5.2017 dokument PDF (292 kB)
Schválený rozpočet na rok 2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Obec Ohrobec 5.3.2018 31.12.2018 5.3.2018 dokument PDF (459 kB)
Zveřejnění záměru směny pozemků (nemá) Záměr obce - majetek Obec Ohrobec 12.6.2018 27.6.2018 12.6.2018 3 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 6/2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Obec Ohrobec 5.3.2018 30.6.2018 5.3.2018 dokument PDF (444 kB)
Závěrečný účet obce Ohrobec za rok 2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Obec Ohrobec 17.5.2018 31.5.2019 17.5.2018 dokument PDF (1,2 MB)
Účetní závěrka za rok 2016 (nemá) Rozp. a hosp. obce Obec Ohrobec 14.6.2017 1.7.2018 13.6.2017 4 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 1/2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce Obec Ohrobec 5.3.2018 31.12.2018 5.3.2018 dokument PDF (429 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ohrobec na období 2018 - 2022 - schválený (nemá) Rozp. a hosp. obce Obec Ohrobec 22.3.2017 31.12.2022 22.3.2017 dokument PDF (205 kB)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 20.6.2018 od 19:00 hodin (nemá) Konání Zastupitelstva Obec Ohrobec 14.6.2018 22.6.2018 13.6.2018 dokument PDF (49 kB)
Účetní závěrka za zok 2017 (nemá) Rozp. a hosp. obce Obec Ohrobec 17.5.2018 31.5.2019 17.5.2018 dokument PDF (377 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.