iMunis eDeska

Obecní úřad Ohrobec

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Značka: UZSVM/S/20098/2018-H Zveřejněno od: 7.11.2018 17:19:04 Zveřejnit do: 31.1.2019 17:19:04 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech movitých Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2018

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 48 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech movitých

Vyvěšeno od: 7.11.2018
Vyvěšeno do: 31.1.2019

Úřední deska – Obecní úřad Ohrobec

Vyvěšeno od: 7.11.2018
Má být vyvěšeno do: 31.1.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.11.2018 17:19:04
Do: 31.1.2019 17:19:04

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.